Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia

CALL US NOW +603 2274 1212

SUMBANGAN PENERBITAN BRAILLE

SUMBANGAN PENERBITAN BUKU BRAILLE

NAMA BANK : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB)
NAMA AKAUN : DANA INTELEKTUAL PPOBM
JENIS AKAUN : AKAUN SEMASA
NOMBOR AKAUN : 142 100 1000 2832

Setiap sumbangan tertakluk di bawah pengecualian cukai pendapatan – subseksyen 44(6) Akta cukai pendapatan 1967. Rujukan : LHDN.01/35/42/51/179-6.6388.