Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia

CALL US NOW +603 2274 1212

SUMBANGAN IKHLAS

SUMBANGAN IKHLAS

Anda boleh menyalurkan sumbangan untuk Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia (PPOBM) melalui butiran yang tertera di bawah ini:

NAMA BANK :  CIMB ISLAMIC BERHAD
NAMA AKAUN : PERTUBUHAN PEMBANGUNAN ORANG BUTA MALAYSIA
JENIS AKAUN : AKAUN SIMPANAN
NOMBOR AKAUN : 8009 3282 32

ATAU

NAMA BANK : MALAYAN BANKING BERHAD
NAMA AKAUN : SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE BLIND
JENIS AKAUN : AKAUN SIMPANAN
NOMBOR AKAUN : 1070 6905 1030

Setiap sumbangan tertakluk di bawah pengecualian cukai pendapatan – subseksyen 44(6) Akta cukai pendapatan 1967. Rujukan : LHDN.01/35/42/51/179-6.6388.