Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia

CALL US NOW +603 2274 1212

PRODUK

PRODUK

 

Semua bahan bacaan format ‘Braille’ yang disenaraikan adalah berbentuk tajaan atau sumbangan yang tidak berorientasikan keuntungan.

 

Sila hubungi pejabat di talian +603 2274 1212 / 1211 untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai penajaan/sumbangan.